MATRICULACIÓ CURS 2012/13

17 d'abril de 2012 

Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional
18,19 I 20 d'abril període de reclamacions

Més informació

a la pàgina de Matriculació 2012-2013 de la nostra web

"Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar." Eduardo Galeano

des de l'1 de gener de 2012: SOU LA VISITA

LA WEB DEL MARE

LA WEB DEL MARE
7 d'novembre de 2016 ...hem fet 200.000 visites a la web del Mare

#TotsSomMare