COM APRENEM...

ELS LLENGUATGES
La llengua és l'eina que utilitzem per analitzar i entendre la realitat i com a instrument per estudiar i aprendre qualsevol altra matèria.

Entenem la llengua com a mitjà de comunicació, que ens permet compartir significats amb el món que ens envolta.

L'escola treballa i estimula en els nens i nenes el coneixement lingüístic i cultural del nostre país.

Fomentem l'interès per conèixer i utilitzar adequadament el català, el castellà i la llengua estrangera (anglès) valorant la diversitat lingüística com a riquesa cultural.

A partir de 3 anys el català és la llengua vehicular i base d'aprenentatge.

El castellà, com a segona llengua, i l'anglès, com a llengua estrangera, s'introdueixen progressivament a partir de primer de primària.


Anglès

L'objectiu de l'Educació Primària referent a la llengua estrangera és aprendre a comunicar-se en aquesta llengua, afavorint alhora el seu ús instrumental. Això implica adoptar un enfocament basat en la comunicació i en el desenvolupament progressiu de les competències comunicatives.

A l'escola introduïm l'anglès des del 1r nivell de Primària amb dues sessions setmanals que van incrementant-se al llarg de l'Etapa.

El nostre enfocament metodològic de l'anglès contempla les següents dimensions:

Funcional. Amb activitats diverses que respecten les diferents intel·ligències i estils d'aprenentatge.
Constructivista. Considerant l'alumne/a el protagonista del seu procés d'aprenentatge.
Comunicatiu. El llenguatge és una eina d'ús en situacions reals.
Global. Prenent la llengua com un tot i no com elements aïllats.
Lúdic. Una combinació d'activitats mentals, lingüístiques, físiques i lúdiques.


Per tant, aquest enfocament es concreta a l'aula amb el treball a partir d'històries, rimes, cançons o jocs que motiven els/les alumnes i permeten crear situacions de comunicació perquè hi participin activament. Planifiquem diversos tipus d'activitats amb diferents tipus d'agrupaments per respectar els diferents estils i ritmes d'aprenentatge. La nostra metodologia és flexible, triant qualsevol recurs, estratègia o activitat que considerem valuosa per al procés d'ensenyament-aprenentatge. Fem servir les TAC com a instrument a l'aula i traiem el màxim profit de la pissarra digital.

des de l'1 de gener de 2012: SOU LA VISITA

LA WEB DEL MARE

LA WEB DEL MARE
7 d'novembre de 2016 ...hem fet 200.000 visites a la web del Mare

#TotsSomMare