QUOTES

Quotes d'activitats escolars


QUOTES gestionades per l’escola
curs 2014/15
Curs 2015/16
Material fungible i didàctic
105 €   Parv. i C.I.
95 €  C.M. i C.S.
100€  Parv. i C.I.
  90€  C.M. i C.S.

Sortides: culturals, esportives i de projectes
 70 €*  Parvulari
 60 €*  Primària
70€* (indicativa)
60* (indicativa)
Piscina: 1r i 2n de primària
 87 €

82€
Colònies
P-3
P-4
P-5 i 1r
2n
3r
4t

139 €
157 €
146 €
152 €
142 €
152 €
132 €
158 €

136
158€
146€
153€
140€
153€
154€
159€
* Tots els cursos tindran una quota fixa que inclou: les sortides culturals, esportives i una de projecte. Aquesta quota es fraccionarà en dos rebuts (setembre i febrer). Altres sortides de classe que es programin durant el curs es cobraran, si s’escau, en una tercera quota al mes de maig.

QUOTES gestionades per l’ampa
curs 2014/15
Curs 2015/16
 Socialització de llibres Parvulari i C.Inicial
 6 €  socis
10 € no socis
6 €  socis

Socialització de llibres  Primària
 16€ socis

16€ socis
 Quaderns
1r 
2n
3r
4t


66,83 €
77,74 €
39,80 €
55,89 €
46,73 €
46,73 €

70.59€

81.21€
39.45€
55.89€
46.83€
46.83€


Podeu consultar les quotes d'activitats  extra-escolars i menjador a la web de l'Ampa

"Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar." Eduardo Galeano

des de l'1 de gener de 2012: SOU LA VISITA

LA WEB DEL MARE

LA WEB DEL MARE
7 d'novembre de 2016 ...hem fet 200.000 visites a la web del Mare

#TotsSomMare